X

Swedish

If you are looking for services in English law provided in Swedish, our native Swedish speaker will be happy to assist.

Om du behöver råd angående engelsk lag på svenska, kan vår svensktalande juristassistent gärna hjälpa dig.

Naylor, Solicitors är en advokatbyrå i London specialiserad inom engelsk fastighetslag och rättstvister. Vi kan hjälpa svensktalande med tjänster i engelsk rätt, samt rådgivning i gränsöverskridande frågor inom Europa. Om du är från Sverige och äger fastighet eller har affärsintressen i England och Wales, eller om du behöver rådgivning på svenska, så kan vi hjälpa dig.

Våra tjänster inkluderar (men är inte begränsade till) följande:

Rättegång och tvistlösning: vi kan hjälpa till med ett brett spektrum av egendomstvister, granntvister, kommersiella tvister, kontraktstvister, förelägganden och andra kontroversiella frågor.

Skuldåtervinning: vi agerar för fastighetsägare och förvaltningsbolag för att återkräva fastighetsrelaterade skulder.

Hyresvärd och hyresgäst: vi tillhandahåller allmän rådgivning angående hyresvärd och hyresgäst, olika licenser och / eller samtycke. Vi tillhandahåller råd till både hyresvärdar och hyresgäster. 

Hyresavtal: vår prisbelönta fastighetsavdelning för bostadsrätter kan hjälpa dig att förlänga hyresavtalet, utöva din “Right to Manage” eller köpa din andel av “freehold”.

Om tjänsten du behöver inte nämns i listan ovan, var vänlig och kontakta oss. Vi har erfarenhet av många typer av juridiska tvister och alla aspekter av fastighetsrätt.

För en GRATIS 30 minuters telefonkonsultation med Felicia Persis, vår svensktalande juristsassistent, ring +44 (0) 20 7963 8684 eller skicka e-post till felicia.persis@naylorllp.co.uk.