Czech

Naylor je právnická firma regulovaná Advokátskou komorou vo Veľkej Británii ‘Solicitors Regulation Authority’.

Firma je špecializovaná v oblasti práva pozemkov a nehnuteľností a sporov spojených či už s ich vlastníctvom, prenájmom alebo investovaním do nich. Právo vo Veľkej Británii je v mnohých oblastiach odlišné od toho na Slovensku a v Čechách, no rozdiely su markatné najmä v oblasti práva pozemkov a nehnuteľností. Preto, v prípade ak ste sa ocitli v situácii, či už ako nájomca alebo prenajímateľ, kde potrebujete právnu radu alebo pomoc prosím neváhajte kontaktovať JUDr. Dominiku Libovú emailom na dominika.libova@naylorllp.co.uk alebo telefonicky na 020 7963 8693. Naylor ponúka 30 minút bezplatnej právnej pomoci.

Dr Dominika Libova, Solicitor-Advocate at CG Naylor LLP

Please Contact:

JUDr Dominika Libova

Partner

E. dominika.libova@naylorllp.co.uk

D.D. 020 7963 8693

 

Law firm in Czech Republic

If you are looking for legal services in the Czech Republic, we have close ties with Matzner et al in Prague. Email info@matzner.cz or call them on +420 222 254 555.