X
Legal Advice - COVID-19 (Coronavirus) UPDATE

Albanian

If you are looking for an Albanian lawyer in London, our Albanian-speaking solicitor provides services in English property law and will be happy to assist.

Naylor, Avokatëve është një firmë ligjore boutique në Londër, e specializuar në pasuri të paluajtshme dhe proceset gjyqësore.

Ekipi ynë shumëgjuhësh mund të ndihmojë folësit shqiptarë me një sferë të gjerë shërbimesh ligjore, përfshirë:

  • Mosmarrëveshjet tregtare;
  • Mosmarrëveshjet mbi pronën;
  • Qiradhënësi & qiramarrësi;
  • Pronë e qirasë rezidenciale; dhe
  • Shërimi i borxhit

Gemma Hawthorne (Drejtor Ligjor – Shef i Enfranchiction) është i aftë në gjuhën shqipe. Si specialist në pronën e banesave me qira, ajo mund të këshillojë për konfirmimin e pronave kolektive, zgjatjet e qirasë, të drejtën për të menaxhuar, pronarin në mungesë të pronarit dhe të drejtën e refuzimit të parë. Përveç kësaj, ajo do të jetë e lumtur të ndihmojë folësit shqiptarë me cilindo nga shërbimet e tjera ligjore që ne ofrojmë.

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni Gemma duke përdorur detajet më poshtë:

Contact our Albanian lawyer in London:

E: gemma.hawthorne@naylorllp.co.uk

DDI: 020 7963 8695